Μαθήματα Η/Υ

Μαθήματα Η/Υ

Μαθήματα Η/Υ

Γιατί πρέπει να γνωρίζω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου;

Στον κόσμο μας σήμερα,  η πληροφόρηση, η επικοινωνία και οι εργασιακές ανάγκες καλύπτονται κυρίως με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλοι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις μαθαίνοντας εύκολα και γρήγορα το σύγχρονο εργαλείο που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής.

 • Βασικές λειτουργίες Ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πλοήγηση στις λειτουργίες των Windows
 • Εκμάθηση βασικών δυνατοτήτων του Word
 • Internet
 • Επεξεργασία και οργάνωση φωτογραφιών
 • Επεξεργασία και οργάνωση αρχείων
 • Εγγραφή CD/DVD
 • Εγκατάσταση και απεγκατάσταση προγραμμάτων
 • Σύνδεση σε ένα δίκτυο
 • Προστασία του υπολογιστή
 • Εκτύπωση αρχείων και φωτογραφιών
 • Σύνδεση εξωτερικών συσκευών με τον υπολογιστή (κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική κ.α.)

Επιστροφή στην κορυφή