Μύρων Γουρλής

Μύρων Γουρλής

Μύρων Γουρλής

 

Μύρων Γουρλής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μαθηματικός  με ειδίκευση στις εφαρμογές πληροφορικής

ΣΠΟΥΔΕΣ 2013: Πτυχίο Εφαρμοσμένων μαθηματικών (κατεύθυνση: Ανάπτυξη Λογισμικού) από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας με τίτλο: Μοριακά Δυναμικά Συστήματα σε παράλληλη επεξεργασία και Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

Ειδική Κατάρτιση

 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Ανάλυση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων
 • Προγραμματισμός PYTHON, C
 • Οντοκεντρικός  Προγραμματισμός JAVA,C++
 • Version Control System  GIT
 • Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων MYSQL
 • Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός JSP, PHP, HTML, JS, AJAX (δημιουργία siteSocialMedia)
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
 • Παράλληλος Προγραμματισμός OPENMP, MPI

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2014 Απρίλιος: Σχεδιασμός και υλοποίηση δύο βάσεων δεδομένων για το ερευνητικό πρόγραμμα του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γενικό τίτλο «Κείμενο και ερμηνεία—Ανάλυση και επεξεργασία χειρόγραφων, έντυπων και ψηφιακών γλωσσικών πόρων».(Συστάσεις: Μαρίνα Λουκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας).

2014 Φεβρουάριος: Δημιουργίαπλατφόρμας διαχείρισης αιτήσεων σε δήμους για την TestComputers(Ε.Π.Ε.) σε C#, ASP.NET, MSSQL-SERVER.

2014 Ιανουάριος: Δημιουργία ιστοσελίδας e-shop για την e-tsigaroσε PHP, MYSQLκαι APACHEserver.

2011  Ιούνιος-Αύγουστος: Δημιουργία προγράμματος  Διαχείρισης  Βάσης Δεδομένων σε PHP, MYSQL, APACHEserver για την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ). (Συστάσεις: Δρ. Κατερίνα Λουκάκη, Πρόεδρος ΕΚΕ: www.hvms.gr).

2009 Ιούλιος-Αύγουστος: Εγκατάσταση  Δομημένης καλωδίωσης και ρύθμιση Δικτύου στα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα  Α.Ε., υπό την εποπτεία του Θ. Φελεκίδη (IT Manager στα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Α.Ε           (Συστάσεις: Δρ. Νικόλαος Μαλλιάρας, Γενικός διευθυντής των Νέων Εκπαιδευτηρίων: www.maliaras.gr).

2008 Ιούνιος: Εγκατάσταση ORACLEDatabaseandWebserver στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Θ. Φελεκίδη.           (Συστάσεις: Θ. Φελεκίδης, ITManagerστα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Α.Ε: felekidis@maliaras.gr).

2007 Ιούλιος-Αύγουστος:Ψηφιοποίηση του φωτογραφικού αρχείου των  Νέων Εκπαιδευτηρίων  Γ. Μαλλιάρα Α.Ε. 2006-Σήμερα:Κατασκευές και επιδιορθώσεις hardware και software ηλεκτρονικών υπολογιστών.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Άριστος χειρισμός λειτουργικών συστημάτων (Windows, Ubuntu, Fedora, Redhat)
 • Πολύ καλός χειρισμός προγράμματος  MatLab
 • Άριστοςχειρισμός cPanel, Parallels Plesk Panel

 

Επιστροφή στην κορυφή